Sirop Sport (Berger)
(alle Rechte beim  Hersteller)

HJFHenze - Helmut┤s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze)
Bugs (1999)
2915
-BPZ
 
La Petit Sirene (1998)
2918
 
Looney Tunes 1 (1999)
2916
-BPZ
 
Looney Tunes 2 (2001)
2917
-BPZ
 
Mickey and Friends (1998)
2921
 
Mulan (2002)
2919
 
Tarzan (????)
2920
-BPZ
 
????? (????)  
xxxx
-Info
-BPZ
-Figuren