Vero
(alle Rechte beim Hersteller)

HJFHenze - Helmut┤s Sammlerseiten - Euro-Kat - FF-Kat (Helmut J.F.Henze)
 
Vero - Elfteling
Serie 1 (????)
3974
 
Efteling (2006)
6329
 
Sprookjesboom (2010)
6328
 
 
Vero - Studio 100 (Hamlet)
Plop Zwerge 1 (2001)
5854
 
Plop Zwerge 2 (2003)
5855
 
Plop Zwerge 3 - am Strand (2005)

BPZ rechter Ausschnitt
3896